Zdrowie psychiczne i hipnoza.

JerzyGorecki / Pixabay

Hipnoza – lub hipnoterapia – wykorzystuje sterowaną relaksację, intensywną koncentrację i skupioną uwagę, aby osiągnąć podwyższony stan świadomości, który czasami nazywany jest transem. W tym stanie uwaga osoby jest tak skupiona, że wszystko, co dzieje się wokół niej, jest chwilowo blokowane lub ignorowane. W tym naturalnie występującym stanie osoba może skupić swoją uwagę – przy pomocy wyszkolonego terapeuty – na określonych myślach lub zadaniach.

Jak działa hipnoza?

Co to jest hipnoza medyczna i na czym polega? Hipnoza jest zwykle uważana za pomoc w psychoterapii (poradnictwo lub terapia), ponieważ stan hipnozy pozwala ludziom odkrywać bolesne myśli, uczucia i wspomnienia, które mogli ukryć przed świadomym umysłem. Ponadto hipnoza umożliwia ludziom postrzeganie niektórych rzeczy w inny sposób, na przykład blokowanie świadomości bólu.

Hipnozę można stosować na dwa sposoby, jako terapię sugestii lub do analizy pacjenta.
• Terapia sugestii: stan hipnozy sprawia, że osoba jest w stanie lepiej reagować na sugestie. Dlatego hipnoterapia może pomóc niektórym osobom zmienić pewne zachowania, takie jak rzucenie palenia lub obgryzanie paznokci. Może również pomóc ludziom zmienić postrzeganie i odczucia, i jest szczególnie przydatny w leczeniu bólu.
• Analiza: To podejście wykorzystuje stan relaksu do zbadania możliwej psychologicznej przyczyny zaburzenia lub objawu, takiej jak traumatyczne wydarzenie z przeszłości, które dana osoba ukryła w swojej nieświadomej pamięci. Gdy trauma zostanie ujawniona, można się nią zająć w psychoterapii.

Jakie są korzyści z hipnozy?

Stan hipnozy pozwala osobie być bardziej otwartą na dyskusję i sugestie. Może poprawić skuteczność innych metod leczenia wielu schorzeń, w tym:
• Fobie, lęki i niepokój
• Zaburzenia snu
• Depresja
• Naprężenie
• Lęk pourazowy (Czytaj więcej o terapii lęku pourazowego i terapii traumy na stronie psychotraumatologa.)
• Żal i strata
Hipnoza może być również stosowana, aby pomóc w kontrolowaniu bólu i przezwyciężaniu nawyków, takich jak palenie lub przejadanie się. Może być również pomocny dla osób, których objawy są poważne lub które wymagają zarządzania kryzysowego.

Jakie są wady hipnozy?

Hipnoza może nie być odpowiednia dla osoby, która ma objawy psychotyczne, takie jak halucynacje i urojenia, lub dla kogoś, kto używa narkotyków lub alkoholu. Powinien być stosowany do uśmierzania bólu tylko wtedy, gdy lekarz oceni daną osobę pod kątem jakichkolwiek zaburzeń fizycznych, które mogą wymagać leczenia chirurgicznego lub medycznego. Hipnoza może być również mniej skuteczną formą terapii niż inne, bardziej tradycyjne metody leczenia zaburzeń psychicznych, takie jak leki.

Niektórzy terapeuci stosują hipnozę, aby odzyskać prawdopodobnie wyparte wspomnienia, które ich zdaniem są powiązane z zaburzeniami psychicznymi danej osoby. Jednak jakość i wiarygodność informacji przywoływanych przez pacjenta w stanie hipnozy nie zawsze jest wiarygodna. Dodatkowo hipnoza może stwarzać ryzyko tworzenia fałszywych wspomnień – zwykle w wyniku niezamierzonych sugestii lub zadawania wiodących pytań przez terapeutę. Z tych powodów hipnoza nie jest już uważana za powszechną lub główną część większości form psychoterapii. Szczególnie kontrowersyjne pozostaje również stosowanie hipnozy w przypadku niektórych zaburzeń psychicznych, w przypadku których pacjenci mogą być bardzo podatni na sugestie, takich jak zaburzenia dysocjacyjne.