Terapia uzależnienia od alkoholu

geralt / Pixabay

Mówią o nim, że jest gorszy niż narkotyki – niszczy zdrowie, duszę, wpływa negatywnie na rodziny i całe społeczeństwa. Alkohol. Spożywany w umiarze daje rozluźnienie, lepszą zabawę, wpływa na zbliżanie się ludzi, ale łatwo też może stać się nałogiem. Kiedy sporadyczne picie przeradza się w alkoholizm, leczenie jest jedyną szansą. Alkoholizm jest bowiem chorobą, która dotyka wielu układów organizmu i na różne sposoby wpływa na funkcjonowanie człowieka – jego procesy myślowe, zachowanie.

Motywacja do leczenia

Dla osób, które dotknął alkoholizm, odpowiednio poprowadzona terapia jest szansą na odzyskanie kontroli nad własnym życiem. Często jednak zdarza się, że nie mogą oni podjąć decyzji o rozpoczęciu leczenia, ponieważ nie widzą problemu, udają, że go nie ma, albo wręcz wypierają go całkowicie ze świadomości. W takich przypadkach bardzo ważne jest odpowiedzialne podejście rodziny i bliskich, którzy taką osobę motywują do działania i zmian. Czasami nawet na siłę, zdobywając się na trudne kroki takie jak groźba rozstania czy też eksmisji z mieszkania i tym podobne, które mają przekonać chorego…wszystko w szczytnym celu, bo tak działa rodzina.

Efekty terapii

Na przykładzie ośrodka leczącego alkoholizm Koszalin, można powiedzieć, że terapia nie jest procesem krótkotrwałym, ale dającym nadzieję i po pewnym czasie przynoszącym wymierne skutki. Jej uczestnicy mogą to potwierdzić, licząc w miesiącach, a nawet latach czas od ostatniego spożycia alkoholu. Pamiętajmy, z dobrymi specjalistami od uzależnień takie efekty są jak najbardziej do osiągnięcia.