To tylko jeden papieros…

Free-Photos / Pixabay

Nieliczni przypuszczali, że niewinnie zapalony za boiskiem papieros może okazać się pierwszych krokiem śmiertelnego nałogu. Chęć integracji w grupie rówieśniczej, zaimponowanie nowo poznanym kolegom czy nieprzemyślane działanie w okresie młodzieńczego buntu – przyczyn rozpoczęcia palenia może być wiele.

 

Warto informować młodych ludzi o konsekwencjach, zwłaszcza tych długoterminowych. Wielu sądzi, że popalanie może spotkać się jedynie z uwagą w szkolnym dzienniczku, wizytą u pedagoga bądź szlabanem wydanym przez rodziców. Nieliczni nastolatkowie wiążą okazyjnie zapalonego papierosa z nowotworem płuc, czy zawałem serca. Niezwykle ważnym jest uświadamianie młodzieży i wdrażanie profilaktyki prozdrowotnej. Widząc na ścianie korytarza palenie szkodzi plakat część przejdzie obojętnie, dla innych będzie to impuls do zgłębiania swojej wiedzy. Młode pokolenie żyje w świecie wizualizacji, obrazu, logotypów. Warto to wykorzystać, aby trafić z przekazem do szerokiej grupy odbiorców, Tylko edukacja zdrowotna od najmłodszych lat umożliwi stopniowy spadek liczby osób uzależnionych od nikotyny i innych substancji.

Komfort psychiczny młodzieży

Należy pamiętać, że młodzi ludzi borykają się z ogromną presją otoczenia. Stawiane przed nimi wymagania nie zawsze są możliwe do zrealizowania. Napięcia i zbyt wysokie oczekiwania często prowadzą do uzależnień. W trosce o ich zdrowie i życie warto przeciwdziałać zachowaniom destrukcyjnym. W obrazowy sposób przedstawiać negatywne skutki nikotyny i promować postawy asertywne wobec nieodpowiednich wpływów.