Udar mózgu przyczyny i objawy.

geralt / Pixabay

Wyróżnia się dwa główne typy udaru czyli niedokrwienny i krwotoczny. Udar niedokrwienny powstaje wtedy gdy tętnica zaopatrująca jakąś część mózgu w krew staje się niedrożna.

 

Najczęstszą przyczyną zwężenia lub zatkania tętnicy jest miażdżyca. Inną częstą przyczyną zatkanie tętnicy jest zator czyli zablokowanie tętnicy przez skrzep. Udar krwotoczny powstaje w wyniku pęknięcia ściany tętnicy mózgowej i wylanie się krwi poza naczynie potocznie nazywa się to wylewem. Przyczyną krwotoku jest wieloletnie nadciśnienie tętnicze, powodujące powstawanie tak zwanych mikrotętniaków. Udary krwotoczne są zwykle cięższe niż udary niedokrwienne, częściej kończą się śmiercią lub znaczną niepełnosprawnością.

 

Objawy udaru mózgu zależą od tego jaka część mózgu została uszkodzona. Najczęstsze objawy udaru to osłabienie mięśni twarzy, osłabienie kończyny górnej lub dolnej, zaburzenia widzenia, osłabienie mięśni języka i gardła, zaburzenia równowagi oraz nagły bardzo silny ból głowy lub zaburzenia i utrata przytomności. Nie wolno czekać aż objawy same ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem i nie przyjmować żadnych leków.