Umysł ludzi – metoda silvy

Pexels / Pixabay

Metoda Silvy to nauka samokontroli umysłu. Ma na celu nauczyć nas posługiwać się zmodyfikowanymi stanami umysłu w celu efektywnego rozwiązania naszych problemów. Metoda ta powstała w 1944 roku i od samego początku opiera się na mocnych podstawach naukowych – to właśnie wyróżnia ją spośród innych metod czy technik samokontroli umysłu.

 

Naukowym fundamentem metody jest odkrycie częstotliwości impulsów elektrycznych generowanych przez ludzki mózg. W wyniku badań wyróżniono cztery podstawowe częstotliwości mózgu. Powyżej 14 cykli na sekundę to częstotliwość typu beta, od 7 do 14 to częstotliwość alfa, od czterech do siedmiu to theta, poniżej 4 to delta. W stanie przebudzenia, w czasie naszych codziennych zajęć dominującą częstotliwością jest częstotliwość typu beta. Cykl alfa na ogół pojawia się w stanie głębokiego relaksu oraz tuż przed zaśnięciem lub zaraz po przebudzeniu. Na częstotliwości theta mózg pracuje na na granicy przebudzenia. Częstotliwości delta charakteryzują głęboki sen. Podstawowym elementem kursów Metody Silvy jest nauczenie uczestników kursu samodzielnego obniżania dominującej częstotliwości swojego mózgu z poziomu beta do alfa i theta przy zachowaniu pełnej świadomości.

 

Samokontrola umysłu metodą Silvy, ma na celu uświadomić, że każdy z nas jest genialny, ponieważ dysponuje umysłem, który jak dotąd nie został całkowicie zbadany i pojęty, wciąż jest dla nas pewną rodzaju tajemnicą, zagadką. Nie zostały również nakreślone granice umysłu, bo o nich praktycznie nic nie wiadomo.

 

W wyniku wieloletnich badań twórca metody – Jose Silva równolegle z wieloma innymi naukowcami badającymi ludzki mózg, odkrył, że głęboki relaks, koncentracja, procesy zdrowotne, wszelkie przejawy ludzkiej genialności oraz tzw. percepcja pozazmysłowa związane sią z obniżoną częstotliwością mózgu – przede wszystkim częstotliwością alfa. Na bazie tego odkrycia Jose Silva opracował zbiór technik służących do praktycznego wykorzystania nieskończonych możliwości ludzkiego mózgu jakie otwierają się przed nami gdy nasz mózg pracuje na częstotliwościach niższych niż beta. Są to między innymi techniki głębokiej relaksacji, poprawy pamięci, kontroli snu, budzenia się, kontroli bólu i nawyków, samokontroli zdrowia, techniki rozwijające zdolności twórcze aż po percepcję pozazmysłową.